Gebruiksvoorwaarden

Welkom! Deze regels gelden automatisch als je uitinvlaanderen.be gebruikt. Als je de website bezoekt, dan ga je dus akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Keur je dit gebruiksreglement (of een deel ervan) niet goed? Sluit dan deze site en bezoek hem niet meer. Vertel ons gerust je bezorgdheden via privacy@publiq.be.  Nog geen 18? Je ouder of voogd checkt graag of de site wel gepast is, en of het wel veilig is om je gegevens te delen. Als je jonger bent dan 13, vraag dan aan je ouder of voogd of het oké is dat je de site gebruikt. Alleen met hun toestemming mag dat. Ben ouder dan 13, zég dan minstens aan je ouder of voogd dat je deze site gebruikt. Zeker wanneer je je inschrijft voor mails of je een profiel (Mijn UiTinVlaanderen) wil. Hier meer over veilige, persoonlijke profielen van minderjarigen.

1. Wie heeft deze site gemaakt?

Deze website werd gemaakt door publiq vzw: Henegouwenkaai 41-43, 1080 Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02 551 18 70, e-mail: info@publiq.be. In opdracht en met ondersteuning van de Vlaamse overheid zorgt publiq ervoor dat jij inspiratie haalt uit het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. 

2. Je persoonsgegevens worden beschermd

Op uitinvlaanderen.be kan je op zoek naar fijne cultuur- en vrijetijdstips in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor heb je geen profiel (Mijn UiTinVlaanderen) nodig. Wil je selecties van tips die meteen bij je interesse passen, dan kan je wel kiezen voor een profiel op uitinvlaanderen.be. Daarvoor maak je eerst een UiTiD.  We vragen dan enkele persoonlijke gegevens, zoals je e-mail of je postcode. Je mag er zeker van zijn dat we al je gegevens zorgvuldig verwerken, gebruiken en bewaren. Lees hier meer over ons privacybeleid. Ook dit cookiereglement (over bestanden die worden geïnstalleerd om te site doen werken en beter te maken) is van toepassing als je uitinvlaanderen.be gebruikt.

3. Gebruik de site waarvoor hij bedoeld is

En dus niet om virussen of malware te verspreiden, kwetsbaarheidstests uit te voeren of onrechtmatige of ongepaste inhoud te publiceren. Als je uitinvlaanderen.be gebruikt, verbind je je ertoe om zorgvuldig en redelijk gebruik te maken van de website en diensten. 

4. Tekst, beeld of data van uitinvlaanderen.be gebruiken

Al het tekst- en beeldmateriaal op uitinvlaanderen.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan publiq of derden. Hetzelfde geldt voor de inhoud en structuur van de onderliggende databank en alle andere delen van de website. Het is verboden om zonder het schriftelijk akkoord van publiq vzw informatie van uitinvlaanderen.be op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te verspreiden, of te verzenden op een manier die ingaat tegen de intellectuele eigendomsrechten. 

Heb je de schriftelijke toestemming van publiq vzw om informatie van de website te hergebruiken? Dan moet je UiTinVlaanderen opnemen in een bronvermelding, samen met het logo van de website en eventuele namen van rechthebbenden. Als we je toestemming geven om data te gebruiken, krijg je steeds een overzicht van de regels waarmee je rekening moet houden. 

5. Over wat op uitinvlaanderen.be gepubliceerd staat

publiq vzw kan niet garanderen dat alle informatie die op uitinvlaanderen.be staat juist is. Voor zover de wet het toelaat, kan publiq vzw dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van uitinvlaanderen.be: rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel. 

Dat geldt ook voor schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, het verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of een verlies van opportuniteiten. 

Als je publiq aansprakelijk stelt voor schade die niet door die voorwaarden wordt uitgesloten, is dat beperkt tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, als je dat behoorlijk kan bewijzen. 

6. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, hoeven we jou en andere gebruikers niet persoonlijk te verwittigen. Kijk daarom steeds na of je de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden gelezen hebt, en ermee akkoord gaat. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 21/04/2021.

7. Vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden? 

Neem dan gerust contact met ons op, via privacy@publiq.be of telefonisch op het nummer 02 551 18 70.

8. Geschillen

Het gebruik van deze website valt onder het Belgische recht. In geval van geschil zijn dus de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd, voor zover de toepasselijke wet dat toelaat.