Privacy

Dit privacybeleid geldt wanneer je iets van UiTinVlaanderen gebruikt: de website, e-mails en Mijn UiTinVlaanderen. Je deelt dan immers gebruiksgegevens en persoonlijke gegevens. Dus we vertellen graag hoe we veilig met die data omgaan.

Als je iets van UiTinVlaanderen gebruikt, ga je automatisch akkoord met deze regels. Keur je dit privacyreglement (of een deel ervan) niet goed? Sluit dan deze site en bezoek hem niet meer, abonneer je niet op mails en maak geen profiel op uitinvlaanderen.be. Vertel ons gerust je bezorgdheden via privacy@publiq.be. 

Goed om weten: publiq vzw (die deze website en de verschillende toepassingen, services en producten van UiT en UiTinVlaanderen maakt) garandeert dat je gegevens op de juiste manier worden bewaard en beschermd. Daarvoor baseren we ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg de AVG, of GDPR). Als je uitinvlaanderen.be gebruikt, gelden ook dit algemene gebruiksreglement en dit cookiereglement

1. Afhankelijk van hoe je UiTinVlaanderen gebruikt

1.1 Als je uitinvlaanderen.be gebruikt, zonder aanmelden

Als je uitinvlaanderen.be gebruikt zonder je aan te melden op de site, bewaren we een beperkt aantal technische bezoekersdata. Deze verwerking is gestoeld op het gerechtvaardigd belang van publiq en is erop gericht je optimale diensten te kunnen verlenen. De data die je deelt met ons worden opgeslagen, maar beperkt, in functie van deze verwerking. En voor verwerking en dienstverlening die doorgegeven is aan derden.

  • je IP-adres (de unieke code van het toestel dat je gebruikt)
  • de zoekmachine of andere website waarlangs je terechtkwam bij uitinvlaanderen.be, de pagina’s die je bezocht, het moment en de duur van je bezoek, http-antwoordcodes tussen onze server en jouw browser, de browser en besturingssysteem op je toestel
  • alle informatie die je ons vrijwillig hebt gegeven via privacy@publiq.be, het contactformulier van UiTinVlaanderen, of in het kader van je deelname aan een wedstrijd.

1.2 Als je je aanmeldt op de site

Als je je wel aanmeldt op de site (via Mijn UiTinVlaanderen), zijn ook deze gebruiksvoorwaarden en privacyreglement van UiTiD van toepassing. Om op de site meer ideeën te tonen die bij je passen, kunnen we ook extra data (voorkeuren, instellingen en koppelingen) gebruiken die je UiTiD bevat.

1.3 Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief 

Wie zich abonneert op een regelmatige mailing vragen we je ook enkele persoonlijke gegevens (zoals je e-mailadres, je postcode en je voorkeur voor info en tips voor families of jongeren). We hebben die informatie nodig om je gepersonaliseerde informatie te sturen: zo kunnen we je tips geven in je buurt of informeren over specifiek aanbod voor families of jongeren. Je kan je steeds makkelijk uitschrijven voor een nieuwsbrief, met de instructies die je onderaan de e-mail vindt.

Ben je geabonneerd op een nieuwsbrief met specifieke interesse voor UiTmetVlieg-tips (voor families), dan ontvang je in de nieuwsbrief van UiTinVlaanderen extra artikels en activiteiten met UiTmetVlieg-label.

Ben je geabonneerd op een nieuwsbrief met specifieke interesse voor UiTX-tips (cultuur voor 16 tot 26), dan ontvang je in de nieuwsbrief van UiTinVlaanderen extra artikels en activiteiten met UiTX-label én de aparte UiTX Spotlight. Wil je een van beide e-mails niet, dan pas je dat makkelijk aan in je persoonlijke e-mailvoorkeuren, in de footer van de nieuwsbrieven.

Kies je voor een nieuwsbrief van UiTinVlaanderen, dan ben je ook geabonneerd op promomails. Die worden louter verstuurd bij een uitzonderlijk aanbod van een partner. Ook daarvoor kan je je uitschrijven via je e-mailvoorkeuren.

Het kan ook zijn dat je als abonnee een servicemail krijgt. Dat zijn e-mails in verband met je inschrijving. Daarvoor kan je niet uitschrijven, we sturen die met gerechtvaardigd belang.

We gebruiken de analysemogelijkheden van Mailjet, de tool voor het opstellen en versturen van grote mailings. Hoe Mailjet data verwerkt, lees je in deze gebruiksvoorwaarden van Mailjet.

1.4 Als je je inschrijft voor resultaten van een zoekopdracht via e-mail

Je kan een gedetailleerde zoekopdracht bewaren, als je aangemeld bent op de site. En de resultaten daarvan automatisch (dagelijks, wekelijks …) in je mailbox laten belanden. Je aanvaardt dan de voorwaarden uit dit privacybeleid. Als je die mail(s) wil stoppen, dan verwijder je die bewaarde zoekopdrachten in Mijn UiTinVlaanderen.

1.5 Als je sociale media gebruikt 

Als je de socialemedia-kanalen van UiTinVlaanderen gebruikt, of je eigen socialemediaprofiel om een link te delen, dan zijn de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van deze platformen van toepassing. Je kiest zelf of je dit doet, UiTinVlaanderen en publiq vzw hebben hierover geen controle en dragen geen verantwoordelijkheid. Het cookiebeleid van UiTinVlaanderen is ook van toepassing.

2. Onderaannemers waarmee we samenwerken 

Voor de uitbouw van onze websites en andere diensten werkt publiq samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website). Die bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van publiq vzw strikt na te leven. Ze werken enkel op instructie van publiq vzw, en nemen alle nodige maatregelen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

3. Je bewaarde persoonsgegevens 

Je hebt altijd (en gratis) het recht om informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht om die gegevens te wijzigen, als ze niet juist zijn.  Ook kan je je persoonsgegevens laten verwijderen of ons verbieden ze te gebruiken, als ze onvolledig of niet relevant zijn. 

Je kan heel wat persoonlijke gegevens zelf wijzigen in Mijn UiTinVlaanderen of je UiTiD. Voor andere verzoeken, mail je naar privacy@publiq.be. 

4. Cookies

Op uitinvllaanderen.be gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën: bestandjes die op je computer worden bewaard. Ze bewaren wat info, zodat jij bij je volgende bezoek makkelijker de site gebruikt, of zodat wij de site en de marketing errond beter kunnen maken. Je kiest zelf of je enkel de noodzakelijke cookies inschakelt (om de site goed te doen werken), of meer cookies goedkeurt. Meer over cookies, welke cookies je hebt goedgekeurd en hoe we ze gebruiken, vind je in de cookieregels van UiTinVlaanderen. 

5. Links naar andere websites

Heel wat pagina’s van onze website bevatten links naar andere websites. Onze regels rond je privacy en gegevensbescherming gelden enkel voor uitinvllaanderen.be. Als je doorklikt naar een andere website, kan je best ook daar de privacyverklaring even nakijken. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je doorklikt vanop uitinvlaanderen.be.

6. Nog geen 18? 

Je ouder of voogd checkt graag of de site wel gepast is, en of het wel veilig is om je gegevens te delen. Hij of zij is immers ook verantwoordelijk voor jouw privacy. Als je jonger bent dan 13, vraag dan aan je ouder of voogd of het oké is dat je de site gebruikt. Alleen met hun toestemming mag dat. Ben ouder dan 13, zeg dan minstens aan je ouder of voogd dat je deze site gebruikt. Zeker wanneer je je inschrijft voor mails of je een profiel (Mijn UiTinVlaanderen) wil. Hier meer over veilige, persoonlijke profielen van minderjarigen.

7. Wijzigingen aan deze privacyregels

Als we deze privacyverklaring wijzigen, hoeven we jou en andere gebruikers niet te verwittigen. Kijk daarom steeds na of je de laatste versie van dit privacybeleid gelezen hebt, en ermee akkoord gaat. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 21/04/2021.

8. Vragen of klachten? 

Neem dan contact met ons op: privacy@publiq.be of publiq vzw - data protection officer Henegouwenkaai 41-43 1080 Sint-Jans-Molenbeek België 

Als dat nodig is voor de verwerking van je verzoek, kunnen we je vragen om jezelf te identificeren met bv. een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

9. Geschillen

Als je vindt dat wij je vraag of klacht niet goed genoeg hebben behandeld en dat je rechten geschonden zijn, dan kan je contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) en daar een klacht indienen.

Het gebruik van UiTinVlaanderen valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.